CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmetransformatorer för uppvärmning och i industriella processer - en förstudie

Marie Berglund (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Kjell Ljungkvist (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Martin Wimby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984. - 96 s.
[Rapport]

Forskningsanslag 830380-8 från Statens Råd för Byggnadsforskning, BFR.Denna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)
Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur