CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supremica - A Tool for Verification and Synthesis of Discrete Event Supervisors

Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Hugo Flordal (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Arash Vahidi (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc. of the 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, Rhodos, Greece (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur