CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipath Characterization of Antennas for MIMO Systems in Reverberation Chamber Including Effects of Coupling and Efficiency

K. Rosengren ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Patrik Bohlin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. of APS/URSI 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 15225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur