CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CDMA-Synchronization: Multi-user Performance at Single-user Complexity

Patrik Bohlin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
36th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur