CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader - Småhus

Demonstration platform for nearly zero energy building - Single family houses

Svein Ruud ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Monica Axell ; Peter Kovacs ; Peter Ylmén ; Fredrik Ståhl
Borås : SP Swedish National Testing and Research Institute, 2011. ISBN: 978-91-87017-16-2.- 67 s.
[Rapport]

Nyckelord: Demonstration platform, nearly zero energy building, NNE, Single family housesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 152234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur