CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Komfortkyla med eller utan värmepump

Comfort cooling with or without heat pump

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Kyla (1100-343X). 7, p. 32-38. (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: heat pump, electricity, cooling, free cooling, direct cooling, comfort cooling, ventilationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 152232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur