CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a rotating air-source heat pump – Screw-type fan

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011.
[Rapport]

Nyckelord: Rotating heat pump, screw-type fan, analysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 152226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola