CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise level in relation to energy performance of air-to-air heat pumps

Ola Gustafsson (Institutionen för energi och miljö) ; Henrik Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Monica Axell
10th IEA Heat Pump Conference (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: heat pump, noise level, air-to-air, energy performanceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 152225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur