CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy efficiency in Supermarkets and directives for efficiency – Implication of EU efficiency directives

Ulla Lindberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Rolfsman ; Monica Axell ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
23nd International Congress of Refrigeration, International Institute of Refrigeration (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Energy efficiency, Supermarkets, directives for efficiency, Energy performance of buildings, EPBD, EcoDesignDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 152218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur