CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat pump for heating and hot water - experience from and improvement of a retrofit, ground-coupled installation

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
10th IEA Heat Pump Conference (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: heat pump, retrofit, ground-source, heating, hot water, heat recovery, control, load matching, storage, parasitic powersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 152212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur