CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System design for energy efficient pump operation in buildings

Caroline Markusson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
eceee 2011 Summer Study (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Electricity use, efficiency, pump, fan, buildingsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 152210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur