CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Presentation of Report I-2010:01-RHP1 - Deliverable 1 - WP1: Scientific concept development

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Chalmers, Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2011.
[Rapport]

Nyckelord: Rotating heat pump, liquid-ring compressor, development, specifications, refrigerant, coefficient of performance, noise, heat pump market, electric motors, electric motor drives, BLDC, PMSMDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 152208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola