CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys av miljöforskningen inom byggområdet i Sverige

Carl-Johan Johansson ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö) ; Katarina Malaga ; Krister Larsson ; Björn Schouenborg ; Eva-Lena Blomqvist ; Linda Hägerhed-Engman ; Carl-Gustav Bornehag
Borås : SP Swedish National Testing and Research Institute, 2011.
[Rapport]

Nyckelord: culture, historic buildings, noise, waste, use of natural gravel, energy, efficiency, buildings, indoor environment, indoor climate, energy supplyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 152205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur