CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ökande koldioxid ger ökande ventilationskrav?

Increasing carbon dioxide raises ventilation demand?

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 82 (2011), 8, p. 10.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: ventilation, koldioxid, klimatförändringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10.
CPL Pubid: 152197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur