CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Damped and Undamped Sinusoids with Application to Analysis of Electromagnetic FDTD Simulation Data

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
In Proc. 13th IFAC Symposium on System Identification SYSID 2003, Rotterdam, Netherlands (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur