CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Beam Epitaxy Growth of InSbxBi1-x

Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2nd International Workshop on Bismuth-Containing Semiconductors: Theory, Simulation and Experiment, Guildford, UK (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: InSbBi, MBEDenna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-01-10.
CPL Pubid: 152156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur