CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Beam Epitaxy Growth of GaSbxBi1-x

Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ivy Saha Roy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
28th North American Molecular Beam Epitaxy Conference (NAMBE2011), San Diego, USA (2011). (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2012-01-10.
CPL Pubid: 152154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur