CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Together we are strong! Second generation bioethanol production by flocculating and encapsulated yeast

Johan Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Oral presentation, Chalmers Energy Conference 2011, January 26-27, Göteborg, Sweden (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: yeast, Saccharomyces, bioethanol, biofuel, liquid core encapsulationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2013-09-03.
CPL Pubid: 152061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur