CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physics and Stabilization of Resistive Wall Modes in Tokamaks

Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Demetrio Gregoratto (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Y. Gribov
Proc. 30th EPS Conf. On Controlled Fusion and Plasma Physics, St. Petersburg, Russia (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 15206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur