CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uppkopplat gods – digitalisering del 3

Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Logistikfokus (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: digitalisering, transporter


Del 3 av 6 i en serie om digitalisering av transporterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 152049

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur