CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects of MMOSPA Estimation

David, F. Crouse ; Peter Willett ; Yaakov Bar-Shalom ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control. 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, CDC-ECC 2011,Orlando, FL,12 - 15 December 2011 (01912216). p. 6001-6006. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We expand upon existing literature regarding using Minimum Mean Optimal Sub-Pattern Assignment (MMOSPA) estimates in multitarget tracking, noting its advantages in comparison to Maximum Likelihood (ML) and Minimum Mean Squared Error (MMSE) estimation, and look at the practical computation of MMOSPA estimates. We demonstrate the use of MMOSPA estimation in a two-target tracking scenario as well as outside of tracking in a radar angular superresolution scenario.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-10. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 152047

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Matematisk statistik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur