CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Plasma Control for Advanced Tokamaks

D.A. Humphreys ; J.R. Ferron ; R.D. Johnson ; J.A. Leuer ; B. G. Penaflor ; M.L. Walker ; A.S. Welander ; R.R. Khayrutdinov ; V. Dokouka ; D.H. Edgell ; Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
IEEE Symposium on Fusion Engineering, San Diego, CA (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15204

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur