CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RWM Control and ELM Discrimination Using Internal Coils and Full Sensor Arrays in DIII-D

Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; D.H. Edgell ; D.A. Humphreys ; J.S. Kim ; M.L. Walker ; A.S. Welander
45th APS/DPP Meeting, Albuquerque, NM (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur