CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model Validation, Dynamic Edge Localized Mode Discrimination and High Confidence Resistive Wall Mode Control in DIII-D

Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; D.H. Edgell ; D.A. Humphreys ; M.L. Walker
Phys. Plasmas Vol. 10(10) (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur