CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feedforward Feedback Controller Design for Uncertain Systems

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc. 42nd Conference on Decision and Control, Maui, HI (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 15201

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur