CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En metod för att bestämma droppstorleksfördelningar för sprayer samt mätningar för ett par tryckoljemunstycken vid olika tryck och viskositeter

Ingolf V. Janérus (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1971. - 100 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-01-09.
CPL Pubid: 151981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur