CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soft Interference Cancellation and Channel Estimation in Uncoded Asynchronous DS-CDMA System

Pei Xiao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE 59th Vehicular Technology Conference, 2004. VTC 2004-Spring, Milan, Italy Vol. 3 (2004),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: MAP criterion, MMSE, channel estimation, maximum a posterior criterion, nonlinear minimum mean square error, orthogonal modulation, performance, receiver, soft interference cancellation, uncoded asynchronous DS-CDMA systemDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-12.
CPL Pubid: 15196

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur