CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Average Rician K-factor in Reverberation Chamber

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner)
International Symposium on Antennas and Propagation (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

By loading the reverberation chamber (RC) Rician fading can be generated. This paper shows K-factor is reduced by platform stirring. The platform stirring is also used to determine an average K-factor in the chamber, valid for an arbitrary fixed position of the antenna inside the chamber.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-09. Senast ändrad 2013-09-09.
CPL Pubid: 151946

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur