CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Delay of Acoustic Transmission in Human Middle Ear

N. Hato ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; R.L. Goode ; K. Gyo
3rd Symposium on Middle Ear Mechanics in Research and Otology, Matsuyama, Japan (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur