CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reports of IERS Components: International VLBI Service (IVS)

Dirk Behrend ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Axel Nothnagel
IERS Annual Report 2008-09. Edited by Wolfgang R. Dick and Bernd Richter. International Earth Rotation and Reference Systems Service, Central Bureau. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, 2011. 237 p., (1029-0060). p. 72-82. (2011)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: VLBI, IERS, Earth rotationDenna post skapades 2012-01-09. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 151892

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur