CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Is it possible to implant or semi-implant a bone anchored hearing aid (BAHA)

M. Eeg-Olofsson ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; G. Granström ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Anders Tjellström ; B.R. Johansson
4th International Symposium on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing, Toulouse, France (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15188

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur