CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Binaural hörsel och riktningshörsel vid bilateral applicering av BAHA

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
TeMA Hörsel 2003, Stockholm (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 15186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur