CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The future of oil in a carbon constrained world

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner
Handbook of Oil Politics / Robert E. Looney (ed.) p. 415-434. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-01-09. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 151848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur