CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of Kelvin-Helmholtz instability using an implicit, non-dissipative DNS algorithm

I Yilmaz ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; O Edis ; H Saygin
J. Phys.: Conf. Series (1742-6588). Vol. 318 (2011), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 151808

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur