CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission properties of bone conducted sound in humans

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; T. Wild ; N. Hato ; R.L. Goode
25th MidWinter Research Meeting of Association for Research in Otolaryngology, St. Petersburg Beach, Florida (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15180

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur