CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial verification of pentose fermenting yeast

Lars Welin ; Sune Wännström ; Annika Lambert ; Tomas Brandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Rakesh Koppram (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Guido Zacchi ; Benny Palmkvist ; Fredrik Nielsen
Energimyndigheten, 2011, Stockholm, Sweden (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 151794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur