CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electric Machine Design for Traction Applications Considering Recycling Aspects- Review and New Solution

Mikael Alatalo (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Emma Grunditz (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
the 37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON) (1553-572X). p. 1836-1841. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 151781

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur