CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stapes footplate 3D motion in human temporal bones using a laser Doppler vibrometer measuring system

N. Hato ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; R.L. Goode
24th MidWinter Research Meeting of Association for Research in Otolaryngology, St. Petersburg Beach, Florida (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur