CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Basilar membrane and osseous spiral lamina motion in human temporal bone with bone conduction stimuli

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; S. Puria
24th MidWinter Research Meeting of Association for Research in Otolaryngology, St. Petersburg Beach, Florida (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur