CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aiming at innovation: a case study of innovation capabilities in the Swedish defence industry

Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International Journal of Business Innovation and Research (1751-0252). Vol. 6 (2012), 2, p. 188-201.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-05. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 151745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur