CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical study of the interface heat transfer characteristics of micro-cooler with CNT structures

Yan Zhang ; Shun Wang ; Shiwei Ma ; Zhili Hu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Janusz Sitek ; Kamil Janeczek
CD proceedings of IMAPS Poland 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04.
CPL Pubid: 151742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Produktion
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur