CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of accelerated surface oxidation of Sn-3,5Ag-0,5Cu solder particles by TEM and STEM

Xin Luo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Wenhui Du ; Xiuzhen Lu ; Toshikazu Yamaguchi ; Jackson Gavin ; Lilei Ye ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the IEEE 2011 International Symposium on Advanced Packaging Materials (APM), Xiamen, China, October 25-28, 2011 (15505723). p. 73 - 79. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2012-03-08.
CPL Pubid: 151741

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur