CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An implantable bone conduction hearing aid

Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Anders Tjellström ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
3rd International Congress on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids, Birmingham, United Kingdom (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur