CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benchmarking assembly materials for vertically aligned carbon nanotubes into microsystems

Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Nabi Nabiollahi ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
CD Proceedings of the Annual World Conference on Carbon, ECUST, Shanghai, China, July 25-29, 2011, Paper no: 740 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 151738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur