CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical study of thermal transfer between adhesive and CNTs

Yan Zhang ; Shun Wang ; Zhili Hu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the International Conference on Electronics Packaging (ICEP), Japan, Nara 2011 April 13-15 p. 133 - 137. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04.
CPL Pubid: 151736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur