CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Basilar membrane and osseous spiral lamina motion in human cadavers with air and bone conduction stimuli

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; S. Puria ; N. Hato ; R.L. Goode
Hearing Research Vol. 181 (2003), 1-2, p. 131-143.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur