CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Casting Signal processing to Real-World data

Closas Pau ; Conti Andrea ; Dardari Davide ; Decarli Nicolo ; Falletti Emanuela ; Fernadez-Prades Carles ; Mohammad Reza Gholami (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Najar Montse ; Lagunas Eva ; Pini Marco ; Mats Rydström ; Sottile Francesco ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques, Davide Dardari, Emanuela Falletti, and Marco Luise, editors. Oxford, Academic Press p. 383-415. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2012-07-14.
CPL Pubid: 151719

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur