CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovative Signal Processing Techniques for Wireless Positioning

Dardari Davide ; Di Dio Mario ; Andrea Emmanuele ; Fontanella Diana ; Sinan Gezici ; Mohammad Reza Gholami (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Kieffer Michel ; Lagunas Eva ; Louveaux Jerome ; Mallat Ashraf ; Najar Montse ; navarro Monica ; Leggiani Luca ; Mats Rydström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Vandendorpe Luc ; Zanier Francesca
Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques, Davide Dardari, Emanuela Falletti, and Marco Luise, editors. Oxford, Academic Press p. 207-315. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2012-07-14.
CPL Pubid: 151715

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur