CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-dimensional stapes footplate motion in human temporal bones

N. Hato ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; R.L. Goode
Audiology and Neurootology Vol. 8 (2003), p. 140-152.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur