CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study on the reliability of nano-structured polymer-metal composite for thermal interface material

Lei Zhang ; Xin Luo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Xiuzhen Lu ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
ECS Transactions Vol. 34 (2011), 1, p. 991- 995.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2012-01-04.
CPL Pubid: 151700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur